Uppfödare

Svenska Mastiffklubben

Rasklubb för Engelsk Mastiff inom SKK & SMHK

Uppfödare

KOMANDORANS

Carina Grandin

Tel: 0295-212 79, 070-358 08 56

E-post: komandorans@telia.com

Hemsida

UPPLAND

UGLY DOGS

Onerva Falk

Tel: 073-8033330

E-post: onmak27@outlook.com

Hemsida

Vikmyra 125

84498 Kälarne


DIDALLS

Tina Borneklint

Tel: 0340-658071

072-578 60 03

E-post: christina.borneklint@telia.com

HALLAND

THORARPS

Siv Jonasson & Annica Karlsson

Tel: 0454-320 114, 072-501 53 17

E-post: Akkapakka1@hotmail.com

Hemsida

BLEKINGE

KENNEL MOLOSS

Harrieth Sandberg

0702840261

Harrieth@moloss.se

GÄSTRIKLAND

De uppfödare (endast medlemmar i Svenska Mastiffklubben) som vill vara med på denna lista, kan maila till; kassoren@svenskamastiff.com

Det kostar 200 kr för första året sedan 100 kr per år.


Uppfödare som står med på listan ska:

- Följa RAS

- Följa SKK:s grundregler.

- Ge alla sina valpköpare ett års medlemskap i SMK, 150 kr/ny medlem.

- Föräldradjuren ska vara HD och ED röntgade

- Föräldradjuren skall vara officiellt kvalitetsbedömda vid tidigast 18 månaders ålder.

-Ej para hundar belastade med HD eller ED annant än med friröntgad hund.


Mastiffklubben önskar att uppfödarna även:

-Genomför ett BPH med föräldradjuren (Klubben bekostar 200kr av BPH kostnaden)

-Röntgar knälederna hos föräldradjuren.