Uppfödare

Siv Jonasson

0725015317

THORARPS

Pia Undén

0708792600

Ugly Dog’s

Onerva Falk

0738033330

De uppfödare (endast medlemmar i Svenska Mastiffklubben) som vill vara med på denna lista, kan maila till; kassoren@svenskamastiff.com

Det kostar 200 kr för första året sedan 100 kr per år.


Uppfödare som står med på listan ska:

- Följa RAS

- Följa SKK:s grundregler.

- Ge alla sina valpköpare ett års medlemskap i SMK, 150 kr/ny medlem.

- Föräldradjuren ska vara HD och ED röntgade

- Föräldradjuren skall vara officiellt kvalitetsbedömda vid tidigast 18 månaders ålder.

-Ej para hundar belastade med HD eller ED annant än med friröntgad hund.


Mastiffklubben önskar att uppfödarna även:

-Genomför ett BPH med föräldradjuren (Klubben bekostar 200kr av BPH kostnaden)

-Röntgar knälederna hos föräldradjuren.