Svenska Mastiffklubben

Rasklubb för Engelsk Mastiff inom SKK & SMHK

SMHK

(Svenska Molosser och Herdehundsklubben)


Som medlem i Svenska Mastiffklubben är du automatiskt medlem också i

SMHK och får ställa ut på deras utställninger.

Sedan den 1 Januari 2014 har Svenska Mastffklubben varit ansluten till SMHK.

          För mer info om SBHK och deras aktiviteter gå till SBHK:s hemsida.