SMHK


Som medlem i Svenska Mastiffklubben är du automatiskt medlem också i

SMHK och får ställa ut på deras utställninger.

Sedan den 1 Januari 2014 har Svenska Mastffklubben varit ansluten till SMHK.

 

För mer info om SMHK och deras aktiviteter gå till

https://www.smhk.nu/

 

SMHK

(Svenska Molosser- och Herdehundsklubben)