Svenska Mastiffklubben

Rasklubb för Engelsk Mastiff inom SKK & SMHK

Rasstandard

Hemland: England

Användningsområde: Sällskapshund

FCI- klassifikation: Grupp 2


Bakgrund/ändamål:

Mastiff har existerat sedan flera hundra år tillbaka i tiden

och spelat sin roll i historien väl före slaget vid Agincourt

under tidigt 1400-tal. Även då var Mastiff känd för sitt mod och sin

förmåga att vakta. Det finns noterat att det redan fanns det en Mastiffliknande

hundtyp i Storbritannien när romarna invaderade ön.

Romarna blev imponerade och tog med sig några hundar tillbaka

till Rom för att använda dem på stridsarenor. När normanderna

kom till Storbritannien var Mastiff så vanligt förekommande att

det franska ordet dogue letade sig in i Storbritannien.

Rasen var nästan försvunnen i Storbritannien efter andra världskriget.

Hundar importerades då och sedan dess har rasens numerär och

kvalitet fått ett uppsving. Rasen kombinerar majestätisk värdighet

med ett vänligt temperament och är en extremt stor hund både i

mankhöjd och i omfång. Den är bred och djup i kroppen, massiv

och med stor och kraftig benstomme.Helhetsintryck:

Huvudet skall i sin helhet, från alla sidor sett, ge ett fyrkantigt

intryck. Det är mycket önskvärt med ett brett huvud. Bredden skall

förhålla sig till hela huvudet och ansiktets längd som 2:3. Kroppen

skall vara bred, djup, lång, kraftfullt byggd och vila på ben,

som sitter i ”fyra hörn”. Musklerna skall vara tydligt markerade.

Storlek är önskvärt, men endast om den är förenad med kvalitet

samt att absolut sundhet bibehålls. Höjd och massa är viktigt,

under förutsättning att kombinationen är proportionerlig. Rasen

skall vara stor, kraftig och kompakt.


Viktiga måttförhållanden

Kroppslängden skall mätt från skulderled till sittbensknöl överstiga

mankhöjden.


Uppförande/karaktär

Rasen förenar pampighet med mod. Den är lugn och tillgiven sin

ägare, men också kapabel att vakta. Den förhåller sig ofta ointresserad

av främlingar. Skygghet är oacceptabelt.


Huvud

Skallparti

Skallen skall vara bred mellan öronen. Pannan skall vara flat, men

rynkas då hunden är uppmärksam. Ögonbrynsbågarna skall vara

något upphöjda. Skallen skall bilda en jämn, utslätad kurva med

en fåra i mitten av pannan från en mittlinje mellan ögonen till

halvvägs upp på hjässan.


Stop

Stopet skall vara väl markerat men inte alltför brant.


Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart. Den skall vara bred med vida, öppna

näsborrar framifrån sett. Nostryffeln skall vara rak, inte uppsvängd,

sedd i profil.


Nosparti

Nospartiet skall vara kort, brett under ögonen och nästan jämbrett

fram till nosspetsen, som skall vara trubbig och tvärt avslutad så

att den bildar en rät linje mot nosryggen, med kraftigt djup från

nosspetsen till underkäken. Nospartiet skall förhålla sig till huvudet

som 1:3. Nospartiets omkrets (mätt halvvägs mellan ögon och

nosspets) skall förhålla sig till huvudets omkrets (mätt framför

öronen) som 3:5. När hunden är i vila är alla former av överdrift

av rynkor eller lös hud oacceptabelt hos vuxna hundar.


Läppar

Läpparna skall bilda en trubbig vinkel mot nosspetsens mittlinje.

De skall vara lätt hängande för att ge en kantig profil.


Käkar/tänder

Underkäken skall vara bred ända fram. Bettet skall vara tångbett

eller omvänt saxbett, men aldrig så mycket att tänderna syns då

munnen är stängd. Hörntänderna skall vara friska, kraftiga och

sitta brett isär.


Kinder

Tinningarnas och kindernas muskler skall vara väl utvecklade.


Ögon

Ögonen skall vara medelstora och sitta brett isär. Färgen skall vara

hasselnötsbrun, ju mörkare desto bättre. Bindhinnan får inte synas.

Lösa ögonkanter är högst oönskat. Ögonen får inte ha uppenbara

ögonproblem.


Öron

Öronen skall sitta brett isär och vara ansatta på de högsta punkterna

på skallens sidor så att skallens överlinje fortsätter. De skall

i vila ligga tätt intill kinderna. Öronen skall vara små och kännas

tunna vid beröring.


Hals

Halsen skall vara lätt välvd, måttligt lång och mycket muskulös.

Omkretsen skall vara 2,5-5 cm mindre än skallens omkrets mätt

framför öronen.


Kropp

Överlinje, Rygg, Ländparti

Överlinjen skall vara plan.

Ryggen skall vara kraftig och muskulös.

Ländpartiet skall vara kraftigt och muskulöst, plant och mycket

brett hos tiken, lätt välvt hos hanhunden.


Bröstkorg, Underlinje och buk

Bröstkorgen skall vara bred, djup och väl nedsänkt mellan frambenen.

Revbenen skall vara välvda och väl rundade. De falska

revbenen skall vara långa och sträcka sig väl bak mot höfterna.

Flankerna skall vara mycket djupa.


Svans

Svansen skall vara högt ansatt. Den skall nå till hasleden eller något

längre. Den skall vara bred vid roten och smalna mot spetsen. I vila

skall den hänga rakt, men då hunden är i rörelse skall den bäras i en

båge med spetsen uppsvängd. Svansen får inte bäras över ryggen,

inte ens när hunden är upphetsad.


Extremiteter

Framställ, Skulderblad, Överarm, Armbåge,

Underarm, Mellanhand, Framtassar

Framstället skall vara balanserat och i harmoni med bakstället.

Skuldrorna skall vara lätt sluttande, kraftiga och muskulösa.

Överarmarna skall vara lätt sluttande, kraftiga och muskulösa.

Armbågarna skall ligga väl intill kroppen.

Frambenen skall vara raka, starka, stå brett isär och ha kraftig

benstomme.

Mellanhänderna skall vara upprätta.

Framtassarna skall vara stora, runda och tätt slutna. Tårna skall

vara väl välvda. Klorna skall vara svarta.


Bakställ, Underben, Has/hasled

Mellanfot, Baktassar

Bakbenen skall vara breda, grova och muskulösa. Starka bakben är

av yttersta vikt. Kohasighet hos vuxna individer är oacceptabelt.

Underbenen skall vara väl utvecklade.

Hasorna skall vara vinklade.

Mellanfötterna skall stå brett isär och vara parallella både när

hunden står och när den går.

Framtassarna skall vara stora, runda och slutna. Tårna skall vara

väl välvda. Klorna skall vara svarta.


Rörelser

Rörelserna skall vara kraftfulla med god steglängd. Det skall finnas

påskjut bak och rörelserna skall vara flytande, sunda och marktäckande.

Överlinjen skall hållas rak i rörelse. Tendens till passgång är

inte önskvärt. Absolut sundhet är av yttersta vikt.


Pälsstruktur, Färg

Pälsen skall vara kort och tätt åtliggande, men grov över hals och skuldror.

Aprikos, fawn eller tigrerad. I samtliga fall skall nosparti och öron

vara svarta. Den svarta masken sträcker sig runt ögonränderna och

mellan ögonen. Utbredda vita tecken på kropp, bröst eller tassar

är oacceptabelt.


Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande

till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa

och välbefinnande.


Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.

• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga

abnormiteter skall diskvalificeras.


Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och

normalt belägna i pungen.