Mastiffligan 2020

Svenska Mastiffklubben

Rasklubb för Engelsk Mastiff inom SKK & SMHK

MASTIFFLIGAN 2020

BLOCK 1

HÄLSA HD/ED

Sveahovs Hraffnass Omen

10BLOCK 2

MENTALITET

BPH/MH


BLOCK 3

ÖVRIGA MERITER

ARBETSMERITER


Zondors Falling In Love Miller

14
BLOCK 4

UTSTÄLLNING


TOTALA POÄNGEN