Svenska Mastiffklubben

Rasklubb för Engelsk Mastiff inom SKK & SMHK

MASTIFFLIGAN 2020

BLOCK 1

HÄLSA HD/ED

BLOCK 2

MENTALITET

BPH/MH


BLOCK 3

ÖVRIGA MERITER

ARBETSMERITERBLOCK 4

UTSTÄLLNING


TOTALA POÄNGEN