Mastiffligan

Mastiffligan


Mastiffligan är en premiering öppen för alla svenskägda mastiffer, där ägaren är medlem i SMK. Vid årets slut får de tre högst premierade hundarna diplom från SMK.


Poängräkning:

BIR: 10p + 1p per slagen konkurrent

BIM: 7p + 1p per slagen konkurrent

BTKL/BHKL 2: 5p + 1p per slagen konkurrent inom könet

BTKL/BHKL 3: 3p + 1p per slagen konkurrent inom könet

BTKL/BHKL 4: 2p + 1p per slagen konkurrent inom könet


BIG / BIS 1 Extra poäng: 10

BIG / BIS 2 Extra poäng: 9

BIG / BIS 3 Extra poäng: 8

BIG / BIS 4 Extra poäng: 7


Endast de fem bästa resultaten räknas från SKK- utställningar, SBHK-utställningar samt klubbens egna utställning under det gångna året. Du kan själv meddela SMK om du fått en ny högre bedömning efter 5:e bedömingen och vill byta ut en tidigare lägre bedömning.

På klubbens utställning räknas BIR/BIM samt placerade i BHKL och BTKL.


Endast hundar med placering i bhkl/btkl får poäng, med undantag för oplacerade i (bhkl/btkl) certvinnare som får 1 poäng.


Poängligan uppdateras i slutet på varje månad och ansvaret ligger på ägaren att resultaten skickas in till SMK.