Mastiffligan


Mastiffligan är öppen för alla svenskägda mastiffer, där ägaren är medlem i SMK.


Nya regler from 2017-01-01:Block 1, Hälsa

Officiell HD: 5p

Officiell ED: 5p


Block 2, Mentalitet

BPH / MH: 5p


Block 3, Övriga meriter

Viltspårs CH: 5p

Lydnads/Rally Diplom: 5p

Viltspår GK anlag: 2p

Övriga grenar diplom/Championat: 5pBlock 4 , Utställning


BIR + antalet slagna konkurrenter: 10p

BIM+ antalet slagna konkurrenter inom könet: 7p

BTKL/BHKL 2 + antalet slagna konkurrenter inom könet: 5p

BTKL/BHKL 3 + antalet slagna konkurrenter inom könet: 3p

BTKL/BHKL 4 + antalet slagna konkurrenter inom könet: 2p


BIG / BIS 1 Extra poäng: 10

BIG / BIS 2 Extra poäng: 9

BIG / BIS 3 Extra poäng: 8

BIG / BIS 4 Extra poäng: 7


Poängräkning

Endast de fem bästa resultaten räknas från SKK- utställningar, SBHK-utställningar

samt klubbens egna utställning under det gångna året.

På klubbens utställning räknas BIR/BIM samt placerade i BHKL och BTKL.


OBS! Nytt från och med 2017 är att hundar placerade i BHKL och BTKL

på klubbens egna utställning får dubbla poäng!


Endast hundar med placering i bhkl/btkl får poäng, dock med undantag för oplacerade i (bhkl/btkl), certvinnare som får 1 poäng.

Mångfalldspoäng, om du har utfört ett moment ur minst tre block får du 10 extrapoäng.


Poängligan uppdateras i slutet på varje månad och ansvaret ligger på ägaren att resultaten skickas in till SMK.