Styrelsen

Svenska Mastiffklubben

Rasklubb för Engelsk Mastiff inom SKK & SMHK

Ordförande:

Tina Borneklint

072-5786003

ordforande@svenskamastiff.com

Vice Ordförande:

Susanne Vähäniitty

073-5108470

viceordforande@svenskamastiff.com

Sekreterare:

Bente Halvorsen

076-627 05 42

sekreterare@svenskamastiff.com

Ledamot

Lilian Hjortsberg Persson

070-666 33 37

ledamot@svenskamastiff.com

Suppleant:

Carina Blom

070 626 96 33

suppleant@svenskamastiff.com

Kommitteér: 

Suppleant:

Stina Åkerström

073-817 81 33

suppleant.stina@svenskamastiff.com

Kassör

Helena Frödin

070-7988426

kassoren@svenskamastiff.com

        Avelskommitten                                          Sammankallande: Christina Borneklint

Harriet Sandberg

Helena Frödin

Susanne Vähäniitty 

 Medlemskommitten

Carina Blom & Bente Halvorsen


Webb / Redaktör      

Emma Julin

redaktor@svenskamastiff.com


           Valberedningen

Sammankallande: Harrieth Sandberg

Annika Peltooma

 valberedningen@svenskamastiff.com

Utställningskommitten                                                          

Helena Frödin                             

Christina Borneklint                

Harriet Sandberg

Lilian Hjortsberg Persson

Bente Halvorsen     

 Sponsoransvarig:                         Annica Karlsson

sponsoransvar@svenskamastiff.com