Pga COVID-19 och rådande omständigheter kommer Mastiffklubben att stålla in sina utställningar med datumet 23 Maj. 


För mer information om vad som gäller och SKK-s åtgärder besök:

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/