Klubben

Svenska Mastiffklubben

Rasklubb för Engelsk Mastiff inom SKK & SMHK


☆ Nyheter ☆

Svenska Mastiffklubben tar ett steg in i framtiden!


Styrelsen har tagit ett nödvändigt beslut angående Mastiffbladet.

Nummer två och tre kommer att ges ut digitalt via epost till alla medlemmar.

Detta på grund utav den stora kostnad tidningen innebär att trycka och skicka. Nummer fyra kommer i vanligt format till er brevlåda, och då innehåller den fler sidor än vanligt. Där kommer det finnas plats för all information som är bruklig, julannonser och annat av intresse. Skicka gärna material till oss som vanligt, för att hjälpas åt att göra tidningen innehållsrik.