☆ Nyheter ☆

Styrelsebeslut Svenska Mastiffklubben 10/12- 2020

Med anledning av den pågående Corona pandemin samt SKK´s avrådan att hålla fysiska års- och fullmäktigemöten har Svenska Mastiffklubbens styrelse i majoritet fattat följande beslut:

Årsmötet 2021 ställs in. I enlighet med SKK föreningskommitté generella dispens genomförs årsmötet istället 2022.

Dispensen gäller inte om:
1 - Överordnad klubb eller SKK begär att klubben ska genomföra sitt årsmöte.
2 - 1/3 av medlemmarna skriftligen begär att årsmötet ska genomföras.
3 - Revisorerna begär att årsmötet ska genomföras.

Praktiskt innebär detta beslut att den styrelse som i dag representerar SMK sitter kvar även året 2021. Motioner kan tidigast lämnas in till årsmöte 2022.

Styrelsen tar gärna emot åsikter, synpunkter och förslag trots inställt årsmöte.