Uppfödare

Uppfödare

 

De uppfödare, endast medlemmar i Svenska Mastiffklubben, som vill vara med på denna lista,

kan maila till kassören. Det kostar 200 kr för första året sedan 100 kr per år.

 

Uppfödare som står med på listan ska:

- Följa RAS

- Följa SKK:s grundregler.

- Ge alla sina valpköpare ett års medlemskap i SMK, 150 kr/ny medlem.

- Föräldradjuren ska vara HD och ED röntgade

- Förädradjuren skall vara officiellt kvalitetsbedömda vid tidigast 18 månaders ålder.

 

Mastiffklubben önskar att uppfödarna även:

-Genomför ett BPH med föräldradjuren (Klubben bekostar 50% av BPH kostnaden)

-Röntga knäleden hos röräldradjuren.

-Ej parar hundar med HD D eller ED belastad hund med annat än friröntgad hund.

.

 

 

 

 

SVEALAND

SVEAHOVS

Annelie Jegendal

Tel: 0709-56 32 15

E-post: info@sveahovs.com

Hemsida

KOMANDORANS

Carina Grandin

Tel: 0295-212 79, 070-358 08 56

E-post: info@komandorans.com

Hemsida

SANA VINCOS

Madelen Johansson, Helén Witasp

Tel: 070-426 77 08, 070-305 91 51

Epost: teamwildchild@hotmail.com

hwitasp@hotmail.com

GÖTALAND

DIDALLS

Tina Borneklint

Tel: 0340-658071

E-post: christina.borneklint@telia.com

Hemsida

THORARPS

Siv Jonasson & Annica Karlsson

Tel: 0454-320 114, 072-501 53 17

E-post: Akkapakka1@hotmail.com

Hemsida