Uppfödare

SVENSKA MASTIFFKLUBBEN

Rasklubb för Engelsk Mastiff inom Svenska Kennelklubben och underklubb till

Svenska Bergs- och Herdehundsklubben

Uppfödare


De uppfödare, endast medlemmar i Svenska Mastiffklubben, som vill vara med på denna lista,

kan maila till kassören. Det kostar 200 kr för första året sedan 100 kr per år.


Uppfödare som står med på listan ska:

- Följa RAS

- Följa SKK:s grundregler.

- Ge alla sina valpköpare ett års medlemskap i SMK, 150 kr/ny medlem.

- Föräldradjuren ska vara HD och ED röntgade

- Föräldradjuren skall vara officiellt kvalitetsbedömda vid tidigast 18 månaders ålder.

-Ej para hundar belastade med HD eller ED annant än med friröntgad hund.


Mastiffklubben önskar att uppfödarna även:

-Genomför ett BPH med föräldradjuren (Klubben bekostar 50% av BPH kostnaden)

-Röntgar knälederna hos föräldradjuren.


KOMANDORANS

Carina Grandin

Tel: 0295-212 79, 070-358 08 56

E-post: info@komandorans.com

Hemsida

UPPLAND

DIDALLS

Tina Borneklint

Tel: 0340-658071

072-578 60 03

E-post: christina.borneklint@telia.com

HALLAND

UGLY DOGS

Onerva Falk

Tel: 073-8033330

E-post: onmak27@outlook.com

Hemsida

SÖRBYGDEN


THORARPS

Siv Jonasson & Annica Karlsson

Tel: 0454-320 114, 072-501 53 17

E-post: Akkapakka1@hotmail.com

Hemsida

BLEKINGE