SBHK utställning

Aktuella utställningar i SBHK:s regi:

 

-2018-05-10 SBHK Södertälje (samarrangemang med SGDK) Torbjörn Skaar Låg 29/3, hög 20/4

 

-2018-06-30 SBHK Borås (samarrangemang med SÄKK) Ann Long Doyle, Irland Låg 27/5, hög 11/6

 

-2018-08-05 SBHK Norje Boke (Bleking) Janelle W Robbins, Englan Låg 20/6, hög 2/7

 

-2018-09-08 SBHK Åstorp (Skåne) John Waeben, Nederländerna Låg 27/7, hög 17/8

 

-2018-12-26 SBHK Moheda (Småland) (samarrangemang med SGDK) Karin Östlund Sjöholm Låg 20/11, hög 29/11

 

 

 

 

Information om anmälsan och hur finner ni på www.sbhk.se