SBHK

SBHK

Svenska Bergs- och Herdehundsklubben


Som medlem i Svenska Mastiffklubben är du automatiskt medlem också i

SBHK och får ställa ut på deras utställninger.

Mer information om dem hittar du på knappen Utställningar SBHK i vänstra hörnet.


SBHK är en ung specialklubb som är underställd Svenska Kennelklubben och med ansvar för tjugofyra raser. SBHK bildades år 1999 då den stora specialklubben Svenska Sällskaps- och Dvärghundsklubben upplöstes och genererade flera mindre specialklubbar.


Arbetet med SBHKs raser är delegerat till rasklubbarna och det finns 10 rasklubbar. Här fokuseras bl.a. på hälsoläge, mentalitet och exteriör standard.

 

SBHK har fullmäktigemöten vartannat år, medan rasklubbarna har årsmöten varje år. Vilket betyder att delegater utses från varje rasklubb som innehar röst- och beslutanderätt vid fullmäktigemötet. Alla medlemmar har dock rätt att besöka SBHKs fullmäktigemöten och yttra sig där även om man inte får deltaga i omröstningarna.


Klubbens bildande.

SBHK föddes vid SSDs delningsmöte i Möllan, Spånga den 3-4 oktober 1998. En arbetsgrupp tillsattes, som bestod av personer från de  rasklubbar som förmodligen skulle komma att ingå, samt en representant från SSDs/Cs. En interimstyrelse tillsattes vid ett möte i februari 1999. Ansökan undertecknades i juli 1999. Samtliga handlingar för att kunna bli specialklubb inlämnades till SSDs/Cs i augusti 1999. Svenska Bergs- och HerdehundsKlubben med förkortningen SBHK bildades den 12 december 1999. SBHK blev godkänd som specialklubb av SKKs/Cs den 7 april 2000.

De sex raser som kom att ingå från början var: Cao da Serra da Estrela pelo comprido, Cao da Serra da Estrela pelo curto, Ungersk Kuvasz, Maremmano-Abruzzese, Pyreneérhund samt Pyreneisk Mastiff

Samtliga dessa raser hade Rasklubb, vilka nu kom att ingå i den nya specialklubben SBHK. Den 21 november 2000 blev S:t Bernhard lång och korthårig ansluten. Rasklubben Bernhardinerna har tillsammans med SBHK arbetat för detta en längre tid. I och med detta var nu sex rasklubbar anslutna till SBHK.

Ytterligare fem raser utan egen rasklubb anslöts av SKK/Cs från och med 1 februari 2001: Slovesky Cuvac, Anatolisk Herdehund, Dogue De Bordeaux, Mastin Espanol samt Sarplaninac

4 September anslöts fyra nya raser till SBHK: Juzjnorusskaja Ovtjarka, Kavkaszkaja Ovtjarka, Polski Owczarek Podhalanski samt Srednneasiatkaja Ovtjarka

19 Maj 2003 kom tre nya raser till SBHK: Perro Dogo Mallorquin, Fila Brasileiro samt Tosa

27 Mars 2004 fick vi även den Danska Broholmer

14 Maj 2007 blev RACC, rasklubben för Cane Corso, ansluten till SBHK.

9 November 2008 bildade Broholmer egen rasklubb – Broholmer föreningen

28 Mars 2009 Bildades rasklubben för Ovtjarka – Svenska Ovcharka klubben

28 Mars 2009 bildades klubben för alla övriga raser inom SBHK – klubben för Gårds- och Boskapsvaktare

27 oktober 2009 har SBHK rasansvar även för Aidi och Cimarrón Uruguayo.

23 Oktober 2013 återbildades SDBK.

1 Januari 2014 har Svenska Mastffklubben anslutits till SBHK.

Detta innebär att fr.o.m. mars 2009 finns det nu klubbar för alla ingående raser i SBHK.


          För mer info om SBHK och deras aktiviteter gå till SBHK:s hemsida.