Mastiffligan 2019

MASTIFFLIGAN

2019

Noelle Von Der Villa Graf

10 poäng

Jaguar Spod Holi

10 poäng

Ugly Dogs Sansa

10 poäng

BLOCK 2

Mentalitet 
BPH / MH 

Komandorans Sherry Darling

5 poäng

Jaguar Spod Holi

5 poäng

BLOCK 3

Övriga Meriter

Arbetsmeriter

Noelle Von Der Villa Graf         SE DK UCH

10 poäng

Zondors Falling In Love Miller  FI UCH

5 poäng

BLOCK 4

Utställning

Thalion Hall Radagst

65 poäng

Komandorans Nathalie

61 poäng

Komandorans Vida

54 poäng

Mastiff World Calvin

34 poäng

Onyx Du Domaine Des Pierres Rouges

31 poäng

Noelle Von Der Villa Graf

30 poäng

Komandorans Rosalita

29 poäng

Zondors Falling In Love Miller

14 poäng

Didalls Big Leg Emma

12 poäng

Ugly Dogs Stina N

10 poäng

Thorarps Ritva

6 poäng

Ugly Dogs Dario C

5 poäng

Opal Von Der Villa Graf

5 poäng

Totala 

Poängen

Thalion Hall Radagast

65 poäng

Komandorans Nathalie

61 poäng

Komandorans Vida

54 poäng

Noelle Von Der Villa Graf

50 poäng

Mastiff World Calvin

34 poäng

Onyx Du Domaine Des Pierres Rouges

31 poäng

Komandorans Rosalita 

29 poäng

Zondors Falling In Love Miller

19 poäng

Jaguar Spod Holi

15 poäng

Didalls Big Leg Emma

12 poäng

Ugly Dogs Stina

10 poäng

Ugly Dogs Sansa

10 poäng

Thorarps Ritva

6 poäng

Ugly Dogs Dario C

5 poäng

Opal Von Der Villa Graf

5 poäng

Komandorans Sherry Darling

5 poäng

BLOCK 1

HÄLSA 
HD / ED Röntgen