Mastiffligan 2019

MASTIFFLIGAN

2019

Noelle Von Der Villa Graf

10 poäng

Jaguar Spod Holi

10 poäng

Ugly Dogs Sansa

10 poäng

BLOCK 2

Mentalitet 
BPH / MH 

Komandorans Sherry Darling

5 poäng

Jaguar Spod Holi

5 poäng

BLOCK 3

Övriga Meriter

Arbetsmeriter

Noelle Von Der Villa Graf         SE DK UCH

10 poäng

BLOCK 4

Utställning

Komandorans Vida

49 poäng

Thalion Hall Radagast

33 poäng

Noelle Von Der Villa Graf

18 poäng

Komandorans Rosalita

13 poäng

Onyx Du Domaine Des Pierres Rouges

13 poäng

Zondors Falling In Love Miller

12 poäng

Mastiff World Calvin

11 poäng

Ugly Dogs Stina N

10 poäng

Ugly Dogs Dario C

5 poäng

Opal Von Der Villa Graf

5 poäng

Totala 

Poängen

1Komandorans Vida

49 poäng

2. Noelle Von Der Villa Graf

38 poäng

3. Thalion Hall Radagast

33 poäng

4. Jaguar Spod Holi

15 poäng

5. Komandorans Rosalita

13 poäng

6. Onyx Du Domaine Des Pierres Rouges

13 poäng

7. Zondors Falling In Love Miller

12 poäng

8. Mastiff World Calvin

11 poäng

9. Ugly Dogs Stina

10 poäng

10. Ugly Dogs Sansa

10 poäng

11. Ugly Dogs Dario C

5 poäng

12. Opal Von Der Villa Graf

5 poäng

13. Komandorans Sherry Darling

5 poäng

BLOCK 1

HÄLSA 
HD / ED Röntgen