Länkar

SVENSKA MASTIFFKLUBBEN

Rasklubb för Engelsk Mastiff inom Svenska Kennelklubben och underklubb till

Svenska Bergs- och HerdehundsklubbenLÄNKAR


Svenska Kennelklubben

www.skk.se


Finska Kennelklubben

www.kennelliitto.fi/


Norska Kennelklubben

www.nkk.no


Svenska Bergs och Herdehunds klubben

www.sbhk.se


Finska Mastiffklubben

www.mastiffit.com


Italienska Mastiffklubben

http://www.mastiffitalia.com/


Dansk Mastiffklubb

www.mastiffklub.dk


Franska Mastiffklubben

http://www.mastiff-bullmastiff.com


The Old English Mastiffclub England

www.mastiffclub.com


The Old English Mastiffclub Tyskland

www.mastiff.de


Mastiffclub Belgien

www.mastiffclub.be


Mastiffclub Österike

www.molosser.at

Kontakta gärna klubben om du söker en mastiffvalp!

Genom klubben kan du få råd och tips om vad du ska tänka på när du ska köpa mastiff.

Köp aldrig en mastiff som inte är registrerad i Svenska Kennelklubben eller utländsk kennelklubb inom FCI!!