SVENSKA MASTIFFKLUBBEN

Rasklubb för Engelsk Mastiff inom Svenska Kennelklubben och underklubb till

Svenska Bergs- och Herdehundsklubben

Kontakta gärna klubben om du söker en mastiffvalp!

Genom klubben kan du få råd och tips om vad du ska tänka på när du ska köpa mastiff.

Köp aldrig en mastiff som inte är registrerad i Svenska Kennelklubben eller utländsk kennelklubb inom FCI!!

Copyright Svenska Mastiffklubben

 

 

 

Svenska Kennelklubben

www.skk.se

 

Finska Kennelklubben

www.kennelliitto.fi/

 

Norska Kennelklubben

www.nkk.no

 

Svenska Bergs och Herdehunds klubben

www.sbhk.se

 

Dansk Mastiffklubb

www.mastiffklub.dk

 

The Old English Mastiffclub England

www.mastiffclub.com

 

The Old English Mastiffclub Tyskland

www.mastiff.de

 

Mastiffclub Belgien

www.mastiffclub.be

 

Mastiffclub Österike

www.molosser.at

LÄNKAR: