Styrelsen

Ordförande:

Tina Borneklint

072-5786003

ordforande@svenskamastiff.com

Ledamot

Lilian Hjortzberg

070-666 33 37

ledamot@svenskamastiff.com

Vice Ordförande:

Susanne Vähäniitty

073-5108470

viceordforande@svenskamastiff.com

Suppleant:

Carina Blom

070 626 96 33

suppleant@svenskamastiff.com

Sekreterare:

Bente Halvorsen

076-627 05 42

sekreterare@svenskamastiff.com

Kassör

Helena Frödin

070-7988426

kassoren@svenskamastiff.com

Suppleant:

Stina Åkerström

073-817 81 33

suppleant.stina@svenskamastiff.com

Kommitteér: 


Avelskommitten                                                                     Medlemskommitten

Sammankallande:Vakant                                            Sammankallande: Carina Blom

Bente HalvorsenUtställningskommitten                                                          Redaktör:

Sammankallande: Vakant                                        Sammankallande: EJ tillsatt

Christina Borneklint

Annica Karlsson                                                                        Sponsoransvarig:

                                                                                                     Lilian Hjortzberg

Webb                                                                                           

Sammankallande: Emma Julin

                                        Valberedningen


Sammankallande: Harrieth Sandberg

Annika Peltooma


                         valberedningen@svenskamastiff.com

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor som berör klubben eller rasen!