Styrelsen

Ordförande:

Karin Angantyr

ordforande@svenskamastiff.com

073-7718213

Ledamot

Lilian Hjortzberg

070-666 33 37

ledamot@svenskamastiff.com

Vice Ordförande:

Helén Witasp

070-305 91 51

viceordforande@svenskamastiff.com

Suppleant:

Carina Blom

070 626 96 33

suppleant@svenskamastiff.com

Sekreterare:

Bente Halvorsen

076-627 05 42

sekreterare@svenskamastiff.com

Kassör

Helena Frödin

070-7988426

kassoren@svenskamastiff.com

Suppleant:

Stina Åkerström

073-817 81 33

suppleant.stina@svenskamastiff.com

Kommiter:

 

Avelskommitten Medlemskommitten

Sammankallande:Helén Witasp Sammankallande: Bente Halvorsen

 

 

Utställningskommitten Redaktör:

Sammankallande: Karin Angantyr Sammankallande: EJ tillsatt

 

Webb

Sammankallande: Helén Witasp

Madelen Johansson

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor som berör klubben eller rasen!