SVENSKA MASTIFFKLUBBEN

Rasklubb för Engelsk Mastiff inom Svenska Kennelklubben och underklubb till

Svenska Bergs- och Herdehundsklubben

Svenska Mastiffklubbens Styrelse

Ordförande:

 

Roine Lindberg

Gullvalla Björsbo 101,

733 96 SALA

 

Tel: 076-118 55 29

ordforande@svenskamastiff.com

 

Sekreterare:

 

Madelen Johansson

Krongjutarvägen 6D,

726 31 SKULTUNA

 

Tel: 070-426 77 08

 

sekreterare@svenskamastiff.com

 

Ledamot:

 

Helena Frödin

Depåvägen 12,

683 40 UDDEHOLM

 

Tel: 070-798 84 26

 

ledamothelena@svenskamastiff.com

 

Suppleant:

 

Katrin Sache

Prästavägen 7,

777 30 SMEDJEBACKEN

 

Tel: 076-715 89 60

 

suppleantkatrin@svenskamastiff.com

 

Ledamot/Vice Ordförande:

 

Helene Witasp

Änderåsen Hampusvägen 3,

795 96 BODA KYRKBY

 

Tel: 070-305 91 51

 

viceordforande@svenskamastiff.com

 

Ledamot/Kassör:

 

Annelie Jegendal

Kärrvägen 25,

749 52 GRILLBY

 

Tel: 070-956 32 15

 

kassoren@svenskamastiff.com

 

Suppleant:

 

Vakant

Suppleant:

 

Karin Angantyr

Perjonsvägen 3,

795 70 VIKARBYN

 

Tel: 073-771 82 13

 

suppleantkarin@svenskamastiff.com

 

Övriga funktionärer:

Redaktörer Mastiffbladet:

 

 

 

Webbmaster/Hemsideansvarig:

 

Annelie Jegendal, se Ledamot/Kassör.

Tel: 070-956 32 15

 

kassoren@svenskamastiff.com

 

Revisorer:

 

Tina Borneklint, tel: 072-578 60 03

 

revisortina@svenskamastiff.com

 

Kid Dagerhall

 

revisorkid@svenskamastiff.com

 

Revisorsuppleant:

 

Lilian Hjortzberg

Lennart Persson

 

Ansvarig utgivare:

 

Roine Lindberg, se ordförande.

Tel: 076-118 55 29

 

ordforande@svenskamastiff.com

 

Valberedning:

 

Carina Blom

Tel: 070-626 96 33

Lina Parviainen

Tel: 070-660 21 65

 

Annika Peltomaa

Tel: 070-320 42 86

 

valberedning@svenskamastiff.com

 

Kommittéer

PR, information och medlemskommitté:

 

Roine Lindberg, sammankallande

Helena Frödin

 

Utställningskommitté:

 

Madelen Johansson, sammankallande.

Roine Lindberg

Helené Witasp

Karin Angantyr

 

Avelskommitté:

 

Annelie Jegendal, sammankallande.

Lina Parviainen.

Roine Lindberg.

 

Facebook:

 

Madelen Johansson, sammankallande.

Annelie Jegendal.

 

Copyright Svenska Mastiffklubben

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor som berör klubben eller rasen!