Bli medlem

Vill du bli medlem så är medlemsavgiften följande per kalenderår:


Huvudmedlemskap            350:-

Familjemdelemskap            100:

Utländska medlemmar       400:-


Gåvomedlemskap från uppfödare 150:-


Medlemskap i SBHK ingår.


Bankgiro 240-4911

Swish 123 274 06 94


Vid betalning; ange avsändare och vad betalningen avser.

(för familjemedlemskap måte någon under

samma adress ha ett huvudmedlemskap)


Betalning för utländska medlemmar/Payment for foreign members

IBAN: SE79 8000 0830 5500 4490 7988

BIC: SWEDSESS

Kontoinnehavare: Svenska Mastiffklubben


När du blir medlem i SMK så blir du per automatik medlem i SBHK, Svenska Bergs och Herdehundsklubben. gå gärna in på deras hemsidan och kika: www.sbhk.se