Champion Galleri


Vill du att din Champion ska synas här?

Maila en bra bild på hunden plus namn och titel till

kassoren@svenskamastiff.com 

och sätt in 50 kr på klubbens Bankgiro 240-4911

OBS! Märk betalningen med namn samt galleri.